S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

 

refernecie-tapetyobliecky-sk

doprasva-dodanie

ako-vypocitat-pocet-potrebnych-roliek

somint-tapety-obliecky-kontakt

 

TOVAR V AKCII

naša cena 35,00 EUR
skladom
naša cena 14,40 EUR
skladom


OBCHODNÉ PODMIENKY

Prevádzkovateľ

 

Elektronický obchod www.webareal.sk/www-somint-sk, www.somint.sk a http://www.tapetyobliecky.sk prevádzkuje  spoločnosť  Somint s.r.o., Lánska 2205/22, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka c. 26406/R zo dňa 01.06.2012, IČO: 46 710 060, DIČ: 2023533512, IČ DPH: SK2023533512.

Tel.: 00421 948 155 221, e-mail: somintsk@gmail.com, tapetyobliecky@gmail.com

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Kupujúci uskutočnením záväznej objednávky potvrdzuje a akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a sú pre obe strany záväzné. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho - spoločnosti Somint s.r.o. (ďalej len Predávajúci) a Kupujúceho - fyzickej či právnickej osoby, ktorá uzavrela s Predávajúcim kúpnu zmluvu (ďalej len Kupujúci).

 

II. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

    1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

 • 1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Somint s.r.o., Lánska 2205/22, 017 01 Považská Bystrica, zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka c. 26406/R zo dňa 01.06.2012, IČO: 46 710 060, DIČ: 2023533512, IČ DPH: SK2023533512. (ďalej len "správca").
 • 1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: tel. 00421 948 155 221, e-mail: somintsk@gmail.com, tapetyobliecky@gmail.com, info@tapetyobliecky.sk
 • 1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


    2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 2.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


    3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • 3.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
 • 3.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

    4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 4.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


    5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

 • 5.1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. (prevádzkovateľ ehsopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. (správca serverov) a firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti).

 

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

    6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

 

 • 6.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

 

 • 6.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu somintsk@gmail.com

 

 • 6.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.

 

 • 6.4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

III. PREDMET ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

 

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – v objednávke. Rozmery, váha a ostatné údaje uvedené na webovej stránke www.somint.sk sú nezáväzné a vychádzajú z údajov výrobcu.

Miestom plnenia je adresa Kupujúceho, kde bude tovar dovezený dopravnou spoločnosťou alebo Slovenská pošta, kde si zákazník tovar prevezme.

 

IV. OBJEDNANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

 

Odoslaním internetovej objednávky vybraného tovaru zákazník potvrdzuje záväznosť svojej objednávky a potvrdzuje tým, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Prijatie objednávky so všetkými údajmi obdržíte od nás na Vami zadanú e-mailovú adresu. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kde samotná kúpna zmluva vzniká následným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 

V. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

 

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky má toto právo len v prípade, že Predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. V prípade zrušenia potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu storno poplatok do výšky 40% sumy objednávky, ktorý bude uhradený pri zrušení objednávky, alebo odpočítaný od uhradenej zálohy.

Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, že sa objednaný tovar v priebehu vybavovania objednávky prestane vyrábať alebo dodávať na trh, prípadne sa výrazným spôsobom zmení jeho cena. O storne objednávky bude zákazník včas informovaný. Pokiaľ už hodnotu objednaného tovaru v stornovanej objednávke uhradil, bude mu príslušná čiastka vrátená v najbližšom možnom termíne.

 

VI. CENY, PLATBA A DOPRAVA

 

Ceny uvedené v internetovom obchode www.webareal.sk/www-somint-sk / www.somint.sk/www.tapetyobliecky.sk sú platné v čase objednávania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. V cene tovaru nie je započítaná doprava, ak sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list.  Faktúra môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní odo dňa odoslania tovaru Kupujúcemu.

Doprava a Platba v rámci Slovenskej republiky:

·       doprava kuriérom pri platbe vopred 3€, dobierka +1€

·       doprava na poštu pri platbe vopred 3€, dobierka +1€

·       možnosť osobného odberu na sídle firmy (0,50€) – platba vopred

Doprava a platba do Českej republiky:

·       doprava kuriérom – platba na dobierku 13,50 €

Platba vopred na účet Predávajúceho:

IBAN: SK4183300000002900274911

SWIFT: FIOZSKBAXXX

·       pri objednávke tovaru s vyššou hodnotu – nad 200 EUR - má Predávajúci právo určiť zálohovú platbu ako zábezpeku pre prípad storna objednávky, kedy už tovar bude vo výrobe, či na ceste. Zálohová platba je minimálne vo výške 40 % z ceny objednávky. Zvyšná časť sumy z objednávky je uhrádzaná pri prevzatí tovaru.

Pri objednávke tovaru vyrábaného na mieru je nutné cenu tovaru zaplatiť vopred.

Doprava ťažších predmetov: cena vypočítaná na základe množstva a vzdialenosti.

 

VII. DODANIE TOVARU

 

Tovar bude expedovaný od 1 do 60 dní po obdržaní záväznej objednávky poštou alebo dopravnou spoločnosťou. O dodaní bude zákazník informovaný emailom od Predávajúceho a sms-správou od kuriérskej spoločnosti alebo Slovenskej pošty.

Upozorňujeme, že dodacia lehota je iba orientačná, môže sa meniť v závislosti od druhu a množstva tovaru. Odporúčame, aby si zákazníci dodaciu lehotu vopred overili telefonicky alebo emailom.

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať Kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,

- dodať Kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru alebo poškodenie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou,

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa - Kupujúceho,

- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok,

- výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takúto reklamáciu nemôžeme považovať za oprávnenú (okrem vrátenia tovaru do 14 dní od dodania tovaru podľa zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku – Spoločnosť Somint s. r. o. uzná vrátenie tovar bez udania dôvodu do 30 dní).

Kupujúci sa zaväzuje:

- objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

- objednaný tovar pri prevzatí skontrolovať a prípadné jeho poškodenie hlásiť ihneď po prevzatí zásielky,

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

 

VIII. DOPRAVNÉ PODMIENKY

 

Pri objednaní väčšieho tovaru je cena buď uvedená už pri tovare ALEBO bude vypočítaná podľa váhy tovaru a zaslaná zákazníkovi na potvrdenie. Pri vyšších objednávkach môže Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu zľavu z ceny dopravy, prípadne tovar dopraviť ZADARMO. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť alebo neposkytnúť zľavu z ceny dopravy. Zľava nie je nárokovateľná.

 

IX. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

Záručná doba u každého konkrétneho výrobku, je záručnou lehotou pre koncového zákazníka (nakupujúcich nie na IČO). Záručná doba pre všetky osoby, ktoré používajú výrobky na účely podnikania alebo obchodu s daným výrobkom (nakupujúci na IČO) nie je stanovená Občianskym zákonníkom, ale konkrétnym dovozcom tovaru a preto sa od záručných údajov výrobkov uvedených na stránkach spoločnosti Somint s. r. o. môže líšiť. Minimálna záručná lehota pre koncových zákazníkov (nakupujúcich nie na IČO) je zo zákona 24 mesiacov, ak pri tovare nie je uvedené inak.

Záručná doba začína plynúť odo dňa doručenia tovaru Kupujúcemu.

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady alebo iné poškodenia, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie, chemickým či mechanickým poškodením, prípadne bežným opotrebením. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Predávajúci má právo odmietnuť reklamáciu tovaru v prípade zjavnej manipulácie so záručným listom ako napríklad prepisovanie a podobne.

V prípade oprávnenej reklamácie hradí primerané náklady na dopravu Predávajúci, v prípade neoprávnenej reklamácie hradí tieto náklady Kupujúci.

V prípade, že dôjde k poškodeniu výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že poškodenie tovaru je  neodstrániteľné, nahradí Predávajúci Kupujúcemu chybný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo  vráteniu  cenového rozdielu, vrátením kúpnej ceny tovaru, prípadne poskytnutím zľavy.

Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie Kupujúcim (rozhodujúci je dátum uvedený na pečiatke pošty). Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS-kou, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho.

DÔLEŽITÉ - vyplnenie dátumu do originálneho záručného listu výrobcu odporúčame až po uplynutí 30 dennej lehoty na vrátenie tovaru (platí len pri nákupe koncového zákazníka, nie na IČO). V prípade, že v origináli záručného listu budú vyplnené údaje, nebude splnená podmienka pre vrátenie tovaru v lehote 30 dní bez udania dôvodu.

Reklamácia musí byť vždy uplatnená písomne, doručená emailom alebo poštou. (email - somintsk@gmail.com, tapetyobliecky@gmail.com adresa - Somint s.r.o., Lánska 2205/22, 017 01 Považská Bystrica). Ku reklamácii je potrebné priložiť kópiu faktúry, popis závady (najlepšie s fotografiou), kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo, e-mail, prípadne číslo účtu v tvare IBAN a SWIFT).

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak Kupujúci zistí mechanické poškodenie obalu výrobku, je Kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia tovaru vyhotoviť s vodičom záznam o poškodení - škodový zápis, a kontaktovať spoločnosť Somint s. r. o. Všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy od Predávajúceho ku Kupujúcemu znáša prepravca, posielanie tovaru je poistené. Podpísaním prepravného listu kupujúcim pri prevzatí tovaru od prepravcu, Kupujúci súhlasí s jeho prevzatím a potvrdzuje, že tovar dorazil v poriadku a nebol poškodený pri doprave. Následné nároky na škodu spôsobenú pri preprave budú zamietnuté. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky alebo nesprávne množstvo, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky písomne, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Pri tapetách a fototapetách je Kupujúci povinný skontrolovať či sedí farebnosť jednotlivých roliek alebo častí tapety pred nalepením. Pri fototapetách je potrebné skontrolovať aj napájanie vzoru jednotlivých častí ešte pred nalepením. Ak Kupujúci zistí rozdiely farebnosti jednotlivých dielov, roliek alebo ak nesedí napojenie vzoru jednotlivých častí je nutné, aby vrátil tovar Predávajúcemu ešte pred nanesením lepidla. Tapetu alebo fototapetu je nutné vrátiť v celku (v prípade narezania tapety musí byť súčet jednotlivých vrátených pásov zhodný s celkovou dĺžkou tapety). V prípade nalepenia chybného produktu nebude Kupujúcemu reklamácia uznaná. Predávajúci nezodpovedáme za škody a dodatočné náklady vzniknuté pri odstraňovaní nalepenej chybnej tapety.

V prípade ešte nepoužitého tovaru, Kupujúci môže tovar reklamovať u Predávajúceho, pričom je Kupujúci zodpovedný za prepravu a prípadné škody pri nej spôsobené. Tovar na reklamáciu zasielajte len v originálnom obale alebo vo vyhovujúcim prepravnom obale, ktorý zabezpečí tovar proti mechanickému poškodeniu, ku ktorému by mohlo dôjsť počas prepravy tovaru. V prípade poškodenia nesie plnú zodpovednosť Kupujúci. Zásielka, ktorú Kupujúci posiela na reklamáciu by mala byť poistená. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od Kupujúceho k Predávajúcemu hradí Kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí Predávajúci. V prípade, že bolo začaté reklamačné konanie, nie je možné zásielku vrátiť a odstúpiť od zmluvy ani uplatňovať si vrátenie peňazí, kým toto reklamačné konanie nie je ukončené.

 

X. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

V zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Spoločnosť Somint s. r. o dáva až 30 dní na dostúpenie od zmluvy bez  udania dôvodu!

Je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list Kupujúceho o odstúpení od zmluvy doručený Predávajúcemu poštou alebo emailom (Formulár na odstúpenie od zmluvy). Samotný tovar ani jeho originálny obal s akýmkoľvek príslušenstvom nesmú byť poškodené a niesť znaky používania alebo byť inak znehodnotené. K tovaru musia byť priložené všetky dokumenty vrátane dodacieho listu alebo faktúry.

Po odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci (čo je doručenie poštou alebo kuriérom pri platbe vopred v hodnote 3 EUR). Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď Predávajúcemu bude doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy (pokiaľ bude mať Predávajúci k dispozícii všetky potrebné údaje na úhradu). Vrátenie peňazí bude uskutočnené prevodom na účet požadovaný Kupujúcim (účet musí byť poskytnutý v tvare IBAN a SWIFT).

Platba za zakúpený tovar bude Kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar bude odoslaný späť pred uplynutím 30-dňovej lehoty.

V prípade, že vrátený tovar bol poškodený Kupujúcim, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim odoslaný, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na úhradu spôsobenej škody, ktorú je Predávajúci povinný preukázať. Ak dodaný výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Tovar doručený na dobierku nebude prijatý.

Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho charakter a vlastnosti nemožno vrátiť. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Ak Kupujúci objednaný tovar neprevezme, odmietne prevziať, alebo zásielka nemohla byť doručená z dôvodu neoznačenej schránky, je Kupujúci povinný uhradiť náklady Predávajúcemu na poštovné a balné a náklady pošty za vrátenie dobierky.

V prípade, že Kupujúci objednal tovar na základe referenčnej vzorky, nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní v zmysle zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

XI. ZOBRAZENIE FARIEB NA MONITOROCH

 

Uvedené obrázky a fotografie boli transformované do elektronickej podoby s vysokým ohľadom na kvalitu a vernosť obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely môžu vykazovať rôzne odlišnosti, preto upozorňujeme zákazníkov na túto skutočnosť.

 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tieto obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, ktoré je uvedené na stránkach Predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok je reklamačný poriadok ako aj prehlásenie o ochrane osobných údajov.

Odoslaním elektronickej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky a ustanovenia v znení platnom v deň odoslania elektronickej objednávky, aj to že akceptuje platnú výšku ceny objednaného tovaru zadanú Predávajúcim podľa aktuálnych cenníkov.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.webareal.sk/www-somint-sk, www.somint.sk a http://www.tapetyobliecky.sk.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 25.05.2018.

 

ODk1MGIw